جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> нимаиская поэзия («Белые стихи» Нимы Юшиджа)

مرجح

нимаиская поэзия («Белые стихи» Нимы Юшиджа)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155169

این مفهوم را دانلود کن: