جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > قصه > قصه های پریان

مرجح

قصه های پریان  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155201

این مفهوم را دانلود کن: