جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر القصة > البطل

مرجح

البطل  

نامرجح

  • بطل

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155206

این مفهوم را دانلود کن: