جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مثل ها  

نامرجح

  • ضرب المثل
  • مثل
  • مثل (انواع ادبی)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155225

این مفهوم را دانلود کن: