جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > مطابقه (صنایع ادبی)

مرجح

مطابقه (صنایع ادبی)  

اعم

نامرجح

  • طباق

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155238

این مفهوم را دانلود کن: