جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

танқиди эклектикӣ  

نامرجح

  • تنقید الکتیکی
  • нақдэ элтэқотӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155267

این مفهوم را دانلود کن: