جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نقد تحلیلی  

یادداشت دامنه

  • ‏‫ن‍ق‍د اث‍ر ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و اص‍ول‌ ادب‍ی‌.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155272

این مفهوم را دانلود کن: