جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

النقد المجازی  

نامرجح

  • نقد المجازی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155287

این مفهوم را دانلود کن: