جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Адабиёти Бадеӣ  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • ادبیات بدیعی
  • Адабиётэ достонӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1689255

این مفهوم را دانلود کن: