جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نگارش ادبی > بازآفرینی

مرجح

بازآفرینی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1690367

این مفهوم را دانلود کن: