جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > ادبیات عاشقانه

مرجح

ادبیات عاشقانه  

نامرجح

  • رمانس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1693017

این مفهوم را دانلود کن: