جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > سرگذشت نامه ها > سرگذشت نامه های جمعی

مرجح

سرگذشت نامه های جمعی  

نامرجح

  • تذکره ها

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1693333

این مفهوم را دانلود کن: