جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > приве́рженная литература > Революционная литература

مرجح

Революционная литература  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154935

این مفهوم را دانلود کن: