جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > ادبیات محلی ایرانی

مرجح

ادبیات محلی ایرانی  

نامرجح

  • ادبیات بومی ایرانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154940

این مفهوم را دانلود کن: