جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب الأقلیمی الایرانی

مرجح

الأدب الأقلیمی الایرانی  

اعم

نامرجح

  • أدب الأقلیمی الایرانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154940

این مفهوم را دانلود کن: