جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Iranian Local Literature > Turkaman Literature

مرجح

Turkaman Literature  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154945

این مفهوم را دانلود کن: