جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الأدب الملحمی

مرجح

الأدب الملحمی  

نامرجح

  • أدب الملحمی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154953

این مفهوم را دانلود کن: