جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Адабиёти халқӣ

مرجح

Адабиёти халқӣ  

نامرجح

  • ادبیات خلقی
  • Адабиётэ оммэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154964

این مفهوم را دانلود کن: