جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > ادبیات محلی ایرانی (fa) > Гилякская литература

مرجح

Гилякская литература  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154978

این مفهوم را دانلود کن: