جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > ادبیات محلی ایرانی (fa) > Адабиёти гилакӣ

مرجح

Адабиёти гилакӣ  

اخص

نامرجح

  • ادبیات گیلکی
  • Адабиётэ гӣлакӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154978

این مفهوم را دانلود کن: