جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > приве́рженная литература

مرجح

приве́рженная литература  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154981

این مفهوم را دانلود کن: