جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > адабиёти аз ӯҳдадорона

مرجح

адабиёти аз ӯҳдадорона  

نامرجح

  • ادبیات عهده دارانه
  • адабиётэ мутаъаҳҳэд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154981

این مفهوم را دانلود کن: