جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب المعاصر

مرجح

الأدب المعاصر  

اعم

نامرجح

  • أدب المعاصر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154982

این مفهوم را دانلود کن: