جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

иънот  

اعم

نامرجح

  • اعنات
  • эънот

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154996

این مفهوم را دانلود کن: