جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

иғроқ  

اعم

نامرجح

  • اغراق
  • эғроқ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154997

این مفهوم را دانلود کن: