جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الأسطورة

مرجح

الأسطورة  

نامرجح

  • أسطورة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155000

این مفهوم را دانلود کن: