جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الآثار الأدبیة > المقتبسات

مرجح

المقتبسات  

نامرجح

  • مقتبسات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155001

این مفهوم را دانلود کن: