جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ

مرجح

Жанрҳои адабӣ  

نامرجح

  • ژانرهای ادبی
  • анвоъэ адабӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155003

این مفهوم را دانلود کن: