جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

бадеъ  

نامرجح

  • بدیع
  • бадӣъ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155010

این مفهوم را دانلود کن: