جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Риторика  

نامرجح

  • ریتوریکَ
  • балоғат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155013

این مفهوم را دانلود کن: