جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Story Elements > Motif (Fiction)

مرجح

Motif (Fiction)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155014

این مفهوم را دانلود کن: