جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > Мотив (адаби бадеӣ)

مرجح

Мотив (адаби бадеӣ)  

نامرجح

  • مُتیو (ادب بدیعی)
  • бунмоя (дар достон)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155014

این مفهوم را دانلود کن: