جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > تاریخی گرایی

مرجح

تاریخی گرایی  

نامرجح

  • تاريخيت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155020

این مفهوم را دانلود کن: