جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Историзм > Историзми нав

مرجح

Историзми нав  

نامرجح

  • ایستوریزم نَو
  • Торӣхӣгароӣе нувӣн

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155021

این مفهوم را دانلود کن: