جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الترکیب

مرجح

الترکیب  

نامرجح

  • ترکیب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155030

این مفهوم را دانلود کن: