جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

... > литература > صنایع ادبی (fa) > Риторика > Украшение > Симиле > Противоположное (антите́зное) Симиле

مرجح

Противоположное (антите́зное) Симиле  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155038

این مفهوم را دانلود کن: