جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > расмгироӣ

مرجح

расмгироӣ  

نامرجح

  • رسم گرایی
  • тасвӣргароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155046

این مفهوم را دانلود کن: