جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > тақсим ( ба ҳайси санъати адабӣ)

مرجح

тақсим ( ба ҳайси санъати адабӣ)  

اعم

نامرجح

  • تقسیم (به حیث صنعت ادبی)
  • тақсӣм ( як санъатэ адабӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155053

این مفهوم را دانلود کن: