جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > такрор (дар илми бадеъ)

مرجح

такрор (дар илми бадеъ)  

اعم

نامرجح

  • تکرار (بدیع)
  • тэкрор

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155055

این مفهوم را دانلود کن: