جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > تمثیل (ادبیات)

مرجح

تمثیل (ادبیات)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155058

این مفهوم را دانلود کن: