جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > ҷамъ (дар илми адаб номи санъти адабӣ)

مرجح

ҷамъ (дар илми адаб номи санъти адабӣ)  

اعم

نامرجح

  • جمع (صنایع ادبی)
  • ҷамъ (дар илми адаб номэ санъатэ адабӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155062

این مفهوم را دانلود کن: