جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Синестезия  

اعم

نامرجح

  • سینِسْتِزیا
  • ҳэсомӣзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155078

این مفهوم را دانلود کن: