جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الخطابة  

نامرجح

  • الحدیث
  • الخطبة
  • الوعظ
  • حدیث
  • خطابة
  • خطبة
  • وعظ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155085

این مفهوم را دانلود کن: