جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Автобиографиҳо  

نامرجح

  • اَفْتوبیاگْرَفی ها
  • худсаргузаштномэҳҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155086

این مفهوم را دانلود کن: