جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Styles > Imagism

مرجح

Imagism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155087

این مفهوم را دانلود کن: