جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > خیال گرایی

مرجح

خیال گرایی  

نامرجح

  • ایماژیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155087

این مفهوم را دانلود کن: