جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Дадаизм

مرجح

Дадаизм  

نامرجح

  • دَدَییزم
  • Додоисм

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155088

این مفهوم را دانلود کن: