جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои детективӣ

مرجح

Ҳикояҳои детективӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های دِتِکتیوی
  • достонҳое пулӣсӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155091

این مفهوم را دانلود کن: