جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои пикаре́скӣ

مرجح

Ҳикояҳои пикаре́скӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های پیکارسکی
  • достонҳои пикаре́ск

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155092

این مفهوم را دانلود کن: