جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои хавфовар

مرجح

Ҳикояҳои хавфовар  

اعم

نامرجح

  • حکایه های خوفناک
  • достонҳое тарснок

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155094

این مفهوم را دانلود کن: